BachoTeX 2024

 

XXIX Konferencja Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TEX

30 kwietnia – 5 maja 2024

Walne zebranie GUST → 🇬🇧

Zarząd Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TeX „GUST” informuje, że Walne Zebranie Członków w 2024 r. odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bachotku (k. Brodnicy) podczas konferencji BachoTeX 2024.

Zebranie rozpocznie się we czwartek, 2 maja 2024 r., o godz. 19.00.

Drugi termin Zebrania: czwartek, 2 maja 2024 r., o godz. 20.00.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania i komisji skrutacyjnej.
 3. Sprawozdanie finansowe za 2023 r.:

  • przedstawienie sprawozdania finansowego przez skarbnika GUST,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • dyskusja,
  • głosowanie nad uchwałami o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2023 r.
 4. Wolne wnioski.

Sekretarz GUST, Jolanta Szelatyńska