BachoTeX 2024

 

XXIX Konferencja Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TEX

30 kwietnia – 5 maja 2024

Organizatorzy → 🇬🇧

 

Komitet programowy

(prog-2024 at gust dot org dot pl)

 • Bogusław Jackowski (GUST) – przewodniczący
 • Hans Hagen (NTG, GUST)
 • Jacek Kmiecik (GUST)
 • Ryszard Kubiak (GUST) – sekretarz
 • Jerzy Ludwichowski – zastępca przewodniczącego (GUST, TUG)
 • Arthur Rosendahl (Gutenberg, GUST, TUG)
 • Marcin Woliński (GUST)

Komitet organizacyjny

(org-2024 at gust dot org dot pl)

 • Jolanta Szelatyńska (GUST) – przewodnicząca
 • Marek Czubenko (GUST)
 • Janusz Gumkowski (GUST) – wsparcie IT
 • Bogusław Jackowski (GUST)
 • Jerzy Ludwichowski (GUST)
 • Marcin Woliński (GUST)

Komitet redakcyjny

(editors-2024 at gust dot org dot pl)

 • Tomasz Przechlewski (GUST) – redaktor naczelny
 • Karl Berry (TUG)
 • Bogusław Jackowski (GUST)
 • Jerzy Ludwichowski (GUST, TUG)