BachoTeX 2024

 

XXIX Konferencja Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TEX

30 kwietnia – 5 maja 2024

Apel o wystąpienia → 🇬🇧

Myśli poskładane

Hasło tegorocznej konferencji można rozumieć na kilka sposobów. Po pierwsze może ono nawiązywać do procesu tworzenia dokumentu z użyciem TeXa, podczas którego można separować myśli od końcowej formy graficznej, w którą mają one zostać poskładane. Po drugie hasło może odnosić się do potencjału TeXa do „składania” myśli: sposobów przekazywania złożonych idei, nadawania wywodowi struktury, ilustrowania go specjalistycznymi zapisami i diagramami. Można też potraktować tegoroczne hasło jako zaproszenie do zastanowienia się, gdzie kończy się „poskładanie”, ład, struktura, w jakich sytuacjach używane przez nas narzędzie przestaje być eleganckie, a do plików wkrada się chaos.

Zapraszamy do udziału w konferencji i zachęcamy do pokazania swoich „myśli poskładanych”, a także tych bardziej chaotycznych, bo w Bachotku idee rodzą się między głowami.

Ta cała reszta…

Jak zawsze konferencyjny „chleb z masełkiem” to podstawa: oczekujemy prezentacji dotyczących TeXa, Metafonta/Metaposta (pamiętajmy o fontach!), ConTeXta, LaTeXa i przyjaciół. Podtrzymujemy też trend BachoTeX-owy, w ramach którego próbujemy integrować programistów i projektantów systemów typograficznych, typografów i innych użytkowników takich systemów. Normalnym kanałem zgłaszania propozycji jest ich wysłanie pocztą elektroniczną do komitetu programowego, ale zanim pospieszycie do klawiatury – zapoznajcie się ze wskazówkami dla autorów.

Warsztaty i tutoriale

Zachęcamy do proponowania warsztatów oraz prezentacji o charakterze tutoriali i wprowadzeń. Mile widziane są też sugestie dotyczące tutoriali prowadzonych przez osobę inną niż zgłaszająca pomysł.

Sesje posterowe

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość pokazania swoich prac TeXowych i typograficznych w postaci posterów – zadbamy o przestrzeń do ich wystawienia.

Terminy i adresy

Termin składania propozycji wystąpień (streszczeń) upływa 24 marca 2024 r., a nadsyłania ostatecznych prezentacji, które będą umieszczone w materiałach konferencyjnych, do 14 kwietnia 2024 r. włącznie. Propozycje prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną do Komitetu programowego (prog-2024@gust.org.pl). Przewodniczącym Komitetu jest Bogusław Jackowski.