BachoTeX 2024

 

XXIX Konferencja Polskiej Grupy Użytkowników Systemu TEX

30 kwietnia – 5 maja 2024

Wskazówki dla autorów → 🇬🇧

Ostatecznym terminem zgłaszania wystąpień jest 14 kwietnia 2024 r.

Materiały należy przesyłać na adres Komitetu Programowego

Streszczenia

Prosimy o dostarczanie streszczeń w następującej formie:

Autor
  (Imię, nazwisko)
Przynależność
  (Firma i ewentualnie URL)
  (Miasto)
  (Kraj)
  (email)
Tytuł
  (tytuł)
Streszczenie
  (treść)
Wymagania czasowe
  (mininum - wielokrotność 15 min.)
  (maksimum - wielokrotność 15 min.)
Planowana wersja do druku?
  (tak lub nie)

Teksty do materiałów konferencyjnych

Do przygotowania wystąpienia w języku angielskim należy użyć stylów ltugproc/tugproc. Akceptujemy zarówno wystąpienia przygotowane w wersji Plain jak i LaTeX, z preferencją dla tej ostatniej.

Teksty w języku polskim należy przygotować posługując się zmodyfikowanymi wersjami pakietów ltugproc.cls/tugproc.sty, tj.:

ltugboatp.cls, ltugprocp.cfg, ltugprocp.cls (LaTeX, zalecany)
tugboatp.sty, tugprocp.cfg, tugprocp.sty (plain)

Jeżeli korzystamy z LaTeXa, to piszemy tak, jak w przypadku posługiwania się klasą article, zobacz przykłady example-1-latex.tex, example-2-latex.tex.

Jeżeli wykorzystujemy „tugprocp”, to piszemy tak, jak w przypadku stylu „gust”, zobacz przykłady w jest w pliku example-1-plain.tex, example-2-plain.tex. Ponadto opis stylu „gust” znajduje się w artykule Staszka Wawrykiewicza „Krótki przewodnik jak pisać do Biuletynu GUST”.

Prosimy o możliwie wczesne dostarczanie materiałów w języku polskim, ponieważ będziemy starali się, aby wystąpienia były przetłumaczone na język angielski.

Preferowanym kodowaniem tekstów jest UTF-8.